برگزاری مراسم سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران  و ملحق شدن شماری از جوانان به صفوف کومه له 

روز جمعه ۱۱ شهریور ماه، همزمان با برگزاری مراسمی به مناسب فرا رسیدن سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران با شرکت جمعی از پیشمرگان کومه له، احزاب و جریانات سیاسی و … Read More