حمله ماموران رژیم به دست فروشان ملاثانی خوزستان 

روز یکشنبه سیزدهم شهریور ماه، ماموران شهرداری با همکاری ماموران نیروی انتظامی رژیم، به تعدادی از دستفروشان شهر ملاثانی از توابع استان خوزستان یورش بردند. این در حالیست، شرایط فاجعه‌آمیز … Read More