اعتراض فرانسه به حکم اعدام برای دو فعال حقوق همجنس‌گرایان در ایران

وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه، از صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی‌همدانی و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنس‌گرایان در ایران ابراز تأسف کرده و خواهان متوقف کردن … Read More