تداوم اعتراضات خانواده های محکوم به اعدام

خانواده‌های محکوم به اعدام، روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور ماه، ضمن برپایی راهپیمایی، اعتراضات خود را به خیابان‌ها کشاندند. بنا به گزارشات، خانواده‌های محکومان به اعدام، در هفتمین روز … Read More

محکوم کردن حکم اعدام دو فعال حقوق اقلیتی جنسیتی توسط اتحادیه اروپا

روز چهارشنبه ۲۳شهریور ماه، اتحادیه اروپا صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران را محکوم کرد و خواهان تضمین حقوق انسانی شهروندان ایرانی توسط جمهوری اسلامی … Read More