تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هلند به حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل

روز جمعه ۲۵ شهریورماه، شماری از ایرانیان ساکن هلند بر اساس فراخوان از پیش انتشار یافته توسط “کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی”، نسبت به احتمال حضور ابراهیم رئیسی در … Read More