اطلاعیه کارگران عسلویه و افشای اقدامات امنیتی علیه کارگران

کارگران آزادیخواه عسلویه در بیانیه شماره ۳ خود اقدامات امنیتی علیه کارگران در مراکز صنعتی عسلویه و کنگان را افشا نمودند. کارگران آزادیخواه عسلویه طی اطلاعیه از تلاش سران حکومت … Read More