سه اجلاس تحت عنوان مقابله با مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه