برگزاری مراسم یاد بود سی‌امین سالگرد قربانیان تیانانمن در هنگ کنگ