خطاب به خانواده های بزرگوار جانباختگان سنگرهای جنبش انقلابی مردم کردستان در باره ادعای یکی از سران سپاه پاسداران اشغالگر در کردستان !