پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت فرا رسیدن نوروز و آغاز سال ١٣٩٨