تعطیلی 47 کارخانه مواد اولیه خوراک دام و بیکاری هزاران کارگر