کشته شدن یک شهروند بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در اهواز