بازنشستگی هزاران کارگر معدن زغال‌سنگ کرمان در ابهام