برگزاری مراسم سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران در آلمان