انجام فعالیت تبلیغی به مناسبت 11شهریور در کامیاران