پیام جمعی از کارگران کارگاه های سنندج به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران