به مناسبت 11 شهریور سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران در سقز