اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی فارابی

روز چهارشنبه 10 مهر ماه، کارگران پتروشیمی فاراب  برای دهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پاسخگویی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتصاب و تجمع زدند.

کارگران معترض از روز دوشنبه اول مهر ماه تاکنون با برپایی اعتصاب و تجمع مقابل ساختمان مرکزی شرکت خواستار “اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، انجام خدمات رفاهی، تامین امنیت شغلی و همچنین تحقق وعده های مدیران شرکت و مسئولان شهرستان ماهشهر در خصوص پرداخت کلیه مطالبات معوقه خود” می باشند. گفته می شود نشست ها و تصمیمات کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر جهت برطرف شدن مشکلات این کارگران، تاکنون بی نتیجه مانده است.