گردهمایی کارگران پروژه طرح آبرسانی به دهدشت غربی


روز شنبه 13مهرماه  همزمان با بازدید هوایی وزیر نیرو، جمعی از کارگران پروژه طرح آبرسانی به دهدشت غربی (جهاد نصر کرمانشاه ) در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.
کارگران معترض در این خصوص می گویند، به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان در شش ماهه گذشته نتوانسته اند نیازهای خود و فرزندانشان را تامین کنند. آنها می گویند مسئولان جهاد نصر کرمانشاه به بهانه کمبود اعتبار از پرداخت دستمزد و سایر مزایای معوقه شان خودداری می ورزند. کارگران این پروژه طی نامه ایی اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود دست از تجمع برنخواهند داشت.