عدم پرداخت دستمزد کارگران حفاری شمال

روز شنبه 4 آبانماه، کارگران حفاری شمال از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: دو ماه است که دستمزدهایشان که پرداخت نشده و مراجعات مکرر به نهادهای مسئول و کارفرما تاکنون بی‌نتیجه مانده است. این کارگران با بیان اینکه هیچ زمان و موعد مشخصی برای پرداخت دستمزد کارگران اعلام نکرده‌اند، می‌افزایند: هم کارگران ستادی و هم کارگران عملیاتی شرکت از این تاخیر ناراضی هستند؛  زیرا در شرایط اقتصادی فعلی، تاخیر در پرداخت دستمزدها، مشکلات بسیاری برای آنها به بار می‌آورد.