اخراج دهها تن از کارگران کارخانه سولفات پتاسیم ایوان