کشته و زخمی شدن چهار کولبر در مناطق مرزی مریوان و سردشت