ادامه بلاتکلیفی شغلی و معیشتی کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان