در همدردی با زلزله زدگان شهرستان میانه و یادی از قربانیان زلزله استان کرمانشاه