اعتراض معلمان پیمانی آموزش و پرورش

روز چهارشنبه 22 آبانماه، بیش از ۱۶ هزار معلم پیمانی مشغول به کار در آموزش و پرورش در اعتراض به تبعیضی که در پرداخت حقوق بر آنان اعمال می‌شود، اعتراض کردند.
به گفته معترضان، وزارت آموزش و پرورش بر خلاف مصوبات قانون بودجه، بخشی از حقوق معلمان پیمانی را نمی‌پردازد و آنها به نسبت معلمان هم‌ردیف خود در آموزش و پرورش حقوق کمتری دریافت می‌کنند. آنها با نوشتن نامه ایی خطاب به نمایندگان مجلس رژیم خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی‌ خود شده اند.