بیانیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ــ ایران در محکومیت سرکوب اعتراض‌های ایران