تجمع اعتراضی کارگران سروش گلدیران

روز شنبه 16 آذرماه، جمعی از کارگران کارخانه “سروش گلدیران” در اعتراض به اخرج دهها تن از همکاران خود دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض،  بعد از قطع همکاری پیمانکار مربوطه تعداد آنها 35 تن از کارگران از کار اخراج شده اند. این کارگران دلیل بیکاری خود را «پیمانکاری شدن کار» می‌دانند و می‌گویند: بعد از اینکه پیمانکار کار را متوقف کرد، به دلیل ماهیت متفاوت کار نتوانستند در بخش‌های دیگر گلدیران استخدام شوند و در نتیجه همگی از کار اخرج شدند.