کومه له و نقش زنان

روناک آشناگر

نقش و جایگاه زنان کومه له را باید در یک برهه زمانی متفاوت از زمان حال بررسی کرد و آن را دید، و آن هم  اینکه از یک طرف حکومت اسلامی سلطه ارتجاعی حاکمیت خود را از نظر نظامی و فرهنگی بر جامعه تحمیل کرده بود، و از طرف دیگر جامعه کردستان هم به دلایل عقب ماندگی خاص منطقه، شرایط اجتماعی، بی حقوقی زنان، وجود بقایای روابط و مناسبات مردسالاری، افکار مذهبی، باعث شده بود که زنان بیشتر از همه تحت فشار و آزار باشند.

تحقیر و بی حقوقی زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم سلطنتی و بعدا با روی کار آمدن حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی حد و مرزی نمی شناخت. زنان مبارزی که به صفوف کومه له پیوسته بودند، در این سنگر این فرصت را یافتند که بر علیه تبعیض جنسیتی و اختناقی که جمهوری اسلامی  در سراسر ایران و کردستان برای مردم و بویژه زنان بوجود آورده بود به پا خیزند و از این سنگر مبارزاتی پیشرو و رادیکال نقش برجسته ای در مبارزه انقلابی خود در کردستان ایفا کردند.

زنان ایران طی چندین دهه اخیر؛ حتی در اواخر قرن 20م هم  همیشه در مبارزه علیه بی عدالتی و ستم در صحنه مبارزه بوده اند و همانطور که می دانیم فعالیت زنان در دوره های اخیر محدود به تعداد کمی از زنان بود که شجاعانه در نبردها علیه بی عدالتی مبارزه کرده اند و در تاریخ مبارزات زنان نیز نامشان ثبت شده است، این زنان  به عنوان قهرمانان و مبارزین دوره خود نام برده می شوند و به تاریخ پیوسته اند، اما آنچه تاریخ بعدی زنان را بخصوص در کردستان رقم زد یک تحول و ویژگی دیگر بود و آنهم روی آوری زنان زیادی به صف کومه له بود. کومه له زنان را مسلح کرد و حضور زنان مسلح در مناطق آزاد شده کردستان باعث شد که بسیاری از زنان این منطقه به مبارزه یپیوندند.

این تحول که در سنت مبارزه احزاب ناسیونالیستی جایکاهی نداشت، به جنبش انقلابی در کردستان رنگ و رویی دیگر بخشید. اگر در گذشته تعداد انگشت شماری از زنان مبارز در صحنه مبارزه مسلحانه بودند، اما این بار با روی آوری آگاهانه زنان مبارز زیادی با هدف مشخص و با یک دیدگاه چپ و کمونیست به صفوف کومه له پیوستند.

این تحول یکباره صورت نگرفت. از همان اوایل انقلاب ایران، زنان زیادی اسلحه به دوش گرفتند و به کومه له پیوستند. این ابتکار  که بخشی هم برآمده از فضای گشوده انقلاب 57 بود توانست تغییرات زیادی در فضای سیاسی ایران و هچنین وضعیت زنان، بخصوص زنان کردستان بوجود بیاورد. کومه له اعلام کرد که زنان هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه نظامی با مردان هم ردیف هستند. همین ابتکار و اقدام انقلابی کومه له علیرغم وجود موانع بسیار زیاد از طرف مرتجعین و مخالفین باعث شد که زنان مبارز زیادی از کرد زبان گرفته تا فارس زبان و ترک زبان و غیره، با جمع کثیری علیرغم ناهنجاری ها و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی جامعه کردستان، به صف کومه له بپیوندند. زنان در جایگاه پیشمرگه در کنار مردان و بر بستر مبارزات مسلحانه ظاهر شدند و در مبارزه علیه استبداد جمهوری اسلامی فعالانه شرکت کردند. آنها  توانستند هم جایگاه و موقعیت های بالایی را در سطح تشکیلات و هم یک موقعیت اجتماعی مهمی در جامعه کسب کنند.

زن کومه له برای اولین بار به شکلی متشکل در یک حزب چپ و کمونیست، از درد و رنج مردم در مجامع عمومی سخنرانی می کرد، مذهب  و مردسالاری را به چالش می گرفت و برعلیه خرافات مذهبی سنت شکنی می کرد، برای نجات از این موقعیت علیه بردگی زنان راه حل سوسیالیستی را تبلیغ می کرد و… به صراحت می توانم بگویم که این چنین تصویری از مبارزات زنان در منطقه کاملا امری جدید و بی نظیر و بی سابقه بود و بدون تردید این موقعیت جدید زنان کومه له، از تاثیرات و نقش و جایگاه و سیاست های درست کومه له نسبت به زنان در منطقه بود. این پیشروی همجنین نشان از قابلیت های متعدد خود زنان در این منطقه داشت.

زنان کومه له نقش مهم و اساسی در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی ایفا کردند و توانستند جایگاه واقعی خود را در بین مردم بخصوص مردم کردستان که از نزدیک با آنها در ارتباط بودند  پیدا کنند. کومه له اعلام کرد که باید زنان مبارز همدوش با مردان در تمام عرصه های مبارزه سیاسی و نظامی برای بوجود آوردن یک دنیای آزاد و برابر شرکت کنند علیرغم تمام موانع سر راه، کومه له عزم جزم کرد و نه تنها در عرصه مبارزه مسلحانه و آموزش دادن زنان در صف مبارزه برای از بین بردن قوانین و تابوهای سنتی و مردسالار، بلکه در عرصه آموزش سیاسی هم حمایت کرد، اینجا بود که کومه له توانست آن جایگاه واقعی زنان را و حضورشان در عرصه های مختلف اجتماعی در جامعه تبلیغ، ترویج و تثبت کند. سیاست های درست کومه له هر روز بیشتر توانست زنان بیشتری را به مبارزه و استقامت در مقابل جهل و خرافات، به میدان مبارزه تشویق کند.

تاثیرات انقلابی مبارزات زنان کومه له در طی چهار دهه قبل کماکان بردوام است، اما متاسفانه به دلیل اینکه در اوایل مبارزه زنان در صف کومه له، از ارتباطات انترنتی و شبکه های اجتماعی که به شکل امروز رشد نکرده بود، نسل ما در آن زمان از این تکنیک محروم بود  همین باعث شده بود که فداکاری ها و فعالیت ها ما به شکل امروز در سطح جهان انعکاس پیدا نکند و توجه بین المللی را برای تلاش های خود به دست بیاورد.

امروز خوشبختانه به یمن ارتباطات وسیع انترنیتی، مبارزه و فعالیت ما به شکل وسیع برای دیگران بازگو و سمبل مبارزه برای نسل امروز شده است. رزمندگی و مبارزه  زنان پیشمرگ کومه له توانسته تاثیرات انقلابی خودش را بر دیگر مبارزات زنان بگذارد. مبارزات تحسین برانگیز و انقلابی زنان  کردستان سوریه و عراق و ترکیه، زنان کوبانی و دیگر کشورهای همسایه یاد آور سنت دیرینه زنان پیشمرگ کومه له است.

مایه افتخار است که زنان پیشمرگ کومه له نه تنها توانستند نقش بسیار ارزنده ایی را در جنبش اجتماعی کردستان و ایران ایفا کند و این جایگاه انقلابی را پیدا کنند. هر چند ما در این راه قربانی های زیادی دادیم و زنان پیشمرگ برای بدست آوردن اهدفشان بارها جانفشانی کردند، اما دستاورد فداکاری این عزیزان ماندگار است و یادشان گرامی است. تاثیرات مهم استقامت و پایداری زنان جانباخته کومه له بر مبارزات امروزمان که کماکان در صحنه هستیم و علیه این بی حقوقی مبارزه می کنیم، جا پای خود را به جا گذاشته است و هنوز تاثیرات این فداکاری ها را  برای تحقق دستاوردهایی که زنان کومه له در صحنه های نظامی و سیاسی بدست آوردند، در جامعه می بینیم.

امروز بافت و ساختار اقتصادی جامعه ایران زیرو رو شده، کمونیسم و طبقه کارگر در سطح وسیع تری نسبت به گذشته عرض اندام کرده اند و زنان نیز به عنوان سازندگان تاریخ جامعه، موقعیت خود را به جامعه ایران تحمیل کرده اند. جنبش رهایی زن برای ارتقا بیشتر این موقعیت به آگاهی سوسیالیستی و تشکیلات و دخالت آگاهانه زنان و مردان آزادیخواه احتیاج دارد برای رهایی نهایی باید سازمان یافت و هدفمند تلاش و مبارزه کرد و برای این کار لازم است که مبارزات زنان بیشتر توده ای شود و به یک جنبش توده ای و اجتماعی توده زنان کارگر و زحمتکش  تبدیل گردد و در ابعاد میلیونی به میدان این مبارزه بپیوندند. شرکت فعال و گسترده زنان در خیزش آبان ماه این پتانسیل را نشان داد. در شرایط فعلی ایران که هر روزه مبارزات مردم گرسنه و تهیدست رو به گسترش است، باید زنان مبارز پا به پای مردان به شکل فعال تر علیه این بی عدالتی در کنار دیگر مردم ایران و کردستان شرکت کنند و برای یک گام به جلو رفتن، در تدارک اعتصابات عظیم و تشکیل شوراهای توده ای قدم بردارند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin