تظاهرات اعتراضی زنان در مکزیک

شمار زیادی از زنان مکزیک روز شنبه ۲۶ بهمن ماه با برپایی تظاهراتی نسبت به افزایش کشتن زنان در این کشور اعتراض کردند.

تظاهرکنندگان که اغلب آنها زن بودند، با در دست داشتن عکس زنی ۲۵ ساله که چند روز پیش به قتل رسیده بود و سر دادن شعار “قتل دیگری نباید صورت بگیرد” خواستار رسیدگی مقامات و مجازات عاملین این جنایت شدند.  در جریان این تظاهرات نیروهای امنیتی به صف معترضان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. لازم به یادآوری است که روزانه حدود ۱۰ زن در مکزیک به قتل می‌رسند و سال گذشته این کشور رکورد قتل‌های خانوادگی زنان را شکست.