تجمع کارگران معدن آق دربند

جمعی از کارگران معدن آق دربند سرخس روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، در اعتراض به عدم پرداخت 9 ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران می گویند پس از وقوع انفجار در روز پنجم شهرویور و جان باختن دو تن از همکارانشان به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، پیمانکار یک ماه از دستمزدهای آنها را پرداخت کرد و دادستان نیز وعده پیگیری داد اما تاکنون علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه هیچ اقدامی جهت ایمن سازی معدن انجام نداده اند.