اعتصاب کارگران نیروگاه پارس جنوبی در بیدخون

کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون  واقع در شهرستان عسلویه روز چهارشنبه 14 آبانماه برای سومین روز متوالی در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود در محوطه این نیروگاه دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارش منتشره، کارگران معترض که از روز دوشنبه هفته جاری دست از کار کشیده اند خواهان افزایش دستمزد و پرداخت بموقع آن، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق‌شان هستند.  آنها اعلام کرده اند در صورت تداوم بی توجهی پیمانکار به خواسته هایشان دست به اعتصاب گسترده تری خواهند زد.