رفع ممنوع الورودی 15 کارگر هفت تپه

به دبنال اعتراضات متحدانه و کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جهت بازگشت 15 تن از همکاران خود به سر کار، روز چهارشنبه 21 آبانماه ممنوع الورودی این کارگران رفع شد آنها به سر کار بازگشتند.

به گزارش کانال تلگرامی کارگران هفت تپه، علاوه بر کارگرانی که قبلا به علت محدود شدن فعالیت شرکت بیکار شده بودند، همه ۱۵ کارگر اخراجی صبح روز چهارشنبه مشغول به کار شدند.  لازم به یادآوری است که صبح روز پنج شنبه 15 آبان مدیران شرکت هفت تپه از حضور “امید آزادی، محمد امیدوار،یوسف بهمنی، فیصل ثعالبی، مسلم چشمه خاور، حامد حمدانی، حسین حمدانی،محمد حمدانی، مسعود حیوری، محمود خدایی، عادل سرخه، صاحب ظهیری، حسن کهنکی، ابراهیم عباسی منجزی و حمید ممبینی” به داخل کارخانه جلوگیری کرده بودند.  به دنبال، کارگران هفت تپه با سردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به ممنوع الورودی همکارانشان بنمایش گذاشتند و با اعلام همبستگی با آنها، خواستار رفع ممنوع الورودیشان شدند.