اطلاعیه مشترک در حمایت از اعتراضات اخیر مردم کردستان عراق و محکومیت سرکوبگری حکومت اقلیم کردستان