صدور حکم 15 سال زندان علیه دو فعال حقوق زنان

روز شنبه 22 آرر ماه دادگاه رژیم در تهران طی حکمی “هُدی عمید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان را به  اتهام برگزاری کارگاه‌های آموزشی “شروط ضمن عقد”، “مهریه” و “کارخانگی”  در مجموع به ۱۵ سال زندان و چهار سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، محکوم کرد.

براساس این حکم هدی عمید به هشت سال حبس، دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت و نجمه واحدی به هفت سال حبس و دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده اند. گفتنی است دادگاه رژیم اتهام همچنین هدی عمید و نجمه واحدی را به «همکاری با آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» متهم کرده است.