اعتصاب کارگران پالایشگاه 10 “فاز 19″پارس جنوبی

روز پنجشنبه 27 آذرماه، کارگران پالایشگاه 10 “فاز 19″پارس جنوبی در اعتراض به عدم رعایت دستورالعمل های کرونایی، دست از کار کشیده و مقابل گیت پالایشگاه تجمع کردند.

کارگران می گویند که شرکت ابتدا قبول کرده که مطابق بخش نامه نفت عمل کند و تعداد نیروها و زمان استراحت بیشتر شود ولی بعد از مدتی با نادیده گرفتن پروتکل های بهداشتی مقابله به بیماری کرونا، اعلام کرده که همه کارگران باید سر کار بروند.  کارگران معترض می گویند، این اقدام کارفرما که به خاطر هزینه نکردن برای حفظ جان کارگران صورت گرفته باعث به خطر انداختن جان کارگران شده است.