تجمع کشاورزان مبارک شهر

گروهی از کشاورزان مبارک شهر شهرستان ملکان واقع در آذربایجان شرقی،  روز شبنه 13 دیماه در اعتراض به تصرف اراضی کشاورزی خود  دست به تجمع زدند.

کشاورزان که نسبت به تصرف اراضی خود برای توسعه شهرک صنعتی، معترض می باشند با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار بازپس گیری اراضی کشاورزی خود شدند. آنها اعلام کرده اند این تجمعات تا بازپس گیری ارضی کشاروزیشان ادامه خواهد داشت.