برگزاری مراسم اولین سالگرد جان باختگان هواپیمای اوکراینی