کشته و زخمی شدن دو نفر بر اثر تیرندازی ماموران رژیم در راسک