کشته و زخمی شدن چهار شهروند بر اثر انفجار بمب در سراوان