گزارشی در خصوص وضعیت کولبران در سال ١٣٩٩

با استناد به آمار ثبت شده کانال تلگرامی “کولبر نیوز” در سال ١٣٩٩ جمعاً ٢٢٨ کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای کشته و زخمی شده اند.

در بخشی از گزارش آمده است که از این تعداد کولبر و کاسبکاری که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر دچار حادثه شده اند،  جمعاً ٧۵ کولبر کشته و ١۵٣ کولبر دیگر زخمی شده‌اند.