اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق زاهدان

کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان، روز دوشنبه 9 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته این کارگران؛ آن‌ها درحالی مطالبات مربوط به دو ماه حقوق و عیدی خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند که کارفرمای یکی از شرکت‌های ریلی قبل از آغاز سال جدید مبلغ ۲میلیون تومان به حساب کارگران به صورت علی‌الحساب واریز کرده است. آنها با بیان اینکه کارفرما مشخص نکرده پولی که به حساب کارگران واریز کرده بابت کدام مطالبات کارگران بوده است، افزودند: پیمانکار همه منابع مالی پرداخت حقوق و عیدی کارگران ابنیه فنی جنوب شرق را از شرکت راه‌آهن دریافت کرده است اما تاکنون به حساب کارگران واریز نکرده است.