تجمع سراسری بازنشستگان کارگری

صبح روز یکشنبه 22 فروردین ماه شماری از بازنشستگان کارگری شهرهای مختلف کشور از جمله “تهران، بهشهر، زنجان، تبریز، کرج، ایلام، نوشهر، اراک، شیراز، اهواز، نیشابور، اصفهان و خرم آباد،شوشتر،مشهد” با برپایی تجمعات جداگانه مقابل نهادهای دولتی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بازنشستگان معترض در تهران از اویل صبح با تجمع مقابل مجلس و سایر بازنشستگان در شهرهای دیگر با تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی خواستار رفع تبعیض و اصلاح احکام حقوقی شدند. آنها می‌گویند: علیرغم وعده و وعیدهای زیاد، هنوز دستمزدشان نصف خط فقر است؛ متناسب‌سازی دور اول در افزایش حقوق‌ها منظور نشده و متناسب‌سازی دور دوم تاکنون به اجرا درنیامده است نیز اجرا نشده است آنها اعلام کردند: معاش شایسته، درمان رایگان و خدمات حمایتی مکفی، حق کارگران بازنشسته کشور است.