دستگیری سه نفر از بازنشستگان در تجمع تهران

خبرهای منتشر شده حاکی از دستگیری سه نفر از تجمع کنندگان در تجمع روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه بازنشستگان ‌و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تهران است.

بر اساس این خبرها در ابتدای تجمع مأمورین یک مرد و در انتهای تجمع نیز دو‌نفر از زنان بازنشسته که در‌ تجمع حضور داشتند را دستگیر کرده و با خود برده‌اند. از هویت این دستگیر شدگان اطلاعی در دست نیست.  گفتنی است “افزایش مستمری، اجرای صحیح قانون همسان‌سازی حقوق و رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های لشکری و کشوری” از مطالبات اصلی بازنشستگان معترض است. همجنین معترضان با شعار «”اسماعیل گرامی آزاد باید گردد” و “همکار بازنشسته آزاد باید گردد” از تداوم بازداشت و انتقال او به زندان تهران بزرگ و برخوردهای امنیتی نسبت به بازنشستگان اعتراض کردند.