بیانیه کارگران هفت تپه به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر