صدور حکم زندان علیه چهار فعال سیاسی در کاشان

“اکبر شب زنده دار، کبری محمدی، حنیف شب زنده دار و سعید شب زنده دار” چهار فعال سیاسی و عضو یک خانواده در کاشان، توسط دادگاه رژیم در این شهر مجموعا به ۳۴ سال حبس و ۶ سال تبعید محکوم شدند.

بر اساس این حکم، اکبر شب زنده دار، حنیف شب زنده دار و سعید شب زنده دار از بابت اتهاماتی از جمله “ارتباط با یکی از احزاب مخالف رژیم هر یک به ۹ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده‌اند. همچنین کبری محمدی از بابت اتهام مشابه به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. گفتنی است این شهروندان در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند.