تجمع کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان

شماری از کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، دست به تجمع زدند.

کارگران معترض از جمله مطالبات خود را رفع بلاتکلیفی شغلی و بازگشت به کار خود عنوان کردند. از قرار معلوم  مدیریت شرکت حدود ۸ ماه پیش به بهانه اینکه می‌خواهند فاز دوم کارخانه را راه‌اندازی کنند با حدود ۱۰۰ نفر از کارگران تسویه مالی کرده است. یکی از کارگران می گوید: در کنار حدود ۱۰۰ کارگر بیش از ۲۰۰ کارگر دیگر از دهه ۸۰ و ۹۰ مطالبات مالی و بیمه‌ای دارند. سال‌های متوالی بیمه و حقوق این کارگران به‌صورت ناقص پرداخت می‌شد و تسویه مالی اخیر نیز بر اساس حقوق سال‌های گذشته بوده و در پرداخت آن تورم سالیانه منظور نشد.