تجمع پرسنل بیمارستان خمینی کرج

جمعی از پرسنل بیمارستان “خمینی” کرج،  روز شنبه 25 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در مقابل ساختمان سازمان همیاری شهرداری ها، تجمع کردند.

شهروندان معترض با سردادن شعارهایی از قبیل “رئیس بی کفایت، نمی خوایم نمی خوایم” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. به اعتقاد کارکنان معترض بیمارستان خمینی، وضعیت آن نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ تغییری نکرده است. گفته می‌شود که کارکنان این بیمارستان پس از دو سال و نیم حقوق خود را به طور کامل دریافت نکرده اند و علاوه بر آن سنوات پایان خدمت آنان نیز پرداخت نشده است.