تجمع دامداران مسجدسلیمان

شماری از دامداران مسجدسلیمان روز سه شنبه 11 خرداد ماه با برپایی تجمعی در مقابل درب پتروشیمی مسجدسلیمان نسبت به افزایش آلودگی های زیست محیطی در این منطقه اعتراض کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، رها کردن پساب صنعتی مجموعه پتروشیمی مسجد سلیمان در طبیعت،‌ آلودگی‌های گسترده زیست‌محیطی به همراه داشته و به تازگی بیش از ٧٠ راس دام به دلیل خوردن آب آلوده از پساب شرکت پتروشیمی، تلف شده‌اند.