کتاب «صدیق کمانگر منم!» به چاپ رسید

درگرامیداشت یاد رفیق صدیق کمانگر از چهره‌های درخشان جنبش کمونیستی ایران و از رهبران نستوه کارگران و زحمتکشان و جنبش انقلابی مردم کردستان، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و عضو کمیته مرکزی کومه‌له و تجلیل از فعالیت‌ها و مبارزات خستگی‌ناپذیر این رهبر انقلابی و کمونیست،  کتاب «صدیق کمانگر منم!» در ۳۹۰ صفحه چاپ و آمادۀ انتشار می‌باشد.

مندرجات این کتاب نشان می‌دهد که صدیق کمانگر با درخشش انقلابی خود بر این جامعه، آن مبارز پرشور و پرتوانی است که نقش دورانسازی در دل این جامعه و روندهای مبارزاتی و رهایی‌بخش آن به انجام رسانده است. او به مثابه یک رهبر سیاسی، نستوه و پرصلابت تداوم انقلاب ایران را معنی می‌بخشد و در رأس یک جریان کمونیستی و رادیکال به مظهر ایستادگی و سازش‌ناپذیری در مقابل ارتجاع و ضدانقلاب اسلامی تبدیل می‌شود.

در این کتاب، علاوه بر درج مواردی از بیانات و مواضع رفیق صدیق و فراخوان تاریخی او از رادیو و تلویزیون سنندج خطاب به مردم برای دفاع از خود در مقابل سرکوبگری و کشتار رژیم اسلامی و نیز شرح واقعۀ نوروز خونین این شهر از زبان خود او، مجموعه‌‌ای از مطالب و نوشته‌ها، از جمله مواضع و اطلاعیه‌هایی دربارۀ جانباختن او، خاطراتی در بازگویی مبارزات ایشان، و نیز نگاهی نزدیکتر از دریچۀ خاطرات زندگی مشترکم با وی و سختی‌هایی که در کنار هم پشت سر نهادیم همراه با شرح آخرین روزها و آخرین دقایق باهم بودنمان و آن نیمه‌شبِ هولناکِ فاجعه که دست پلید دشمن او را از من و از ما گرفت، گنجانده شده است.

«صدیق کمانگر منم!»، همان جمله و موضع قاطع و معروفی است که رفیق صدیق در پی رویداد نوروز خونین سنندج در سال ۱۳۵۸ با جسارت انقلابی خود در برابر رهبران اعزامی رژیم اسلامی به این شهر اتخاذ کرد. آن حکم تاریخی و آن غرش رعدی است در برابر حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی که از زبان سرخ و آشنای صدیق کمانگر و حضور پر صلابت او جاری می‌شود و به سرعت خود را در نیروی مادی مستحکمی برای به مصاف طلبیدن دشمنان آزادی و انقلاب در کردستان بازمی‌یابد. عنوان این کتاب از روی همین حقیقت جاریِ او برگزیده‌ شده است، چرا که «صدیق کمانگر منم»، هنوز هم ضرورت ادامۀ جسارت و تهور و ایستادگی در مقابل دشمن، ادامۀ اعلام مقاومت و مبارزۀ سازمان‌یافته و متشکل کارگران، طنین برپایی شوراهای مردمی و حاکمیت و ادارۀ امور به دست خود، و ادامۀ فرمان به توده‌های مردم انقلابی برای تسخیر پادگانها و دیگر مراکز سرکوب است.

در شرایط متحول امروز جامعه و به میدان آمدن کارگران و توده‌های مردم محروم و رنجدیده در سراسر ایران، پرداختن به نقش و عملکرد و خصوصیات بارز رهبری چون صدیق کمانگر و یادآوری درس‌ها و تجارب گرانبهای مربوط به فعالیت سیاسی و مبارزاتی ایشان، بسیار ضروری است. امیدوارم انتشار این کتاب در شناساندن هرچه بیشتر چنین مبارزینی خصوصاً به نسل جوان و همچنین انتقال هر چه بیشترِ آگاهی و تجربۀ انقلابی، مفید و مؤثر واقع شود.

برای دریافت این کتاب لطفاً با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:

arina_swe@yahoo.com

با تشکر

اختر کمانگر

۲۰۲۱/۶/۴