اعتراض کارگران آبفای اهواز

تعدادی از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز که زیر نظر پیمانکاران مختلف به عنوان تلمبه‌چی آب و اپراتور در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، روز دوشنبه 17 خرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود مقابل دفتر ساختمان اداره کل آبفای خوزستان  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز  از اسفند ماه سال  گذشته تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند.  یکی از کارگران می گویند علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها، کارگران از هیچگونه امنیت شغلی برخوردار نیستند. وی همچنین می افزاید، تجربه سال‌ها حضور پیمانکاران در این شرکت نشان داده است مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار این شرکت ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند. این کارگران  سالهاست پیگیر وضعیت شغلی‌شان هستند اما تاکنون  تصمیم جدی از سوی مسئولین برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران گرفته نشده است.